Anne ve Çocuk Arasındaki İlişkiyi Nasıl Güçlendirebilirsiniz?

Anne ve çocuk arasındaki ilişki, bebeğin anne rahmine düşmesiyle başlamaktadır. Ancak doğumdan sonra ve özellikle ileriki dönemlerde anne ve çocuk arasındaki ilişkinin güçlü ve sağlıklı olması için sadece bağ kurulmuş olması yeterli değildir.

Ucuzauc.com Uçak Bileti

Anne ve çocuk arasındaki ilişki, bebeğin anne rahmine düşmesiyle başlamaktadır. Ancak doğumdan sonra ve özellikle ileri ki dönemlerde anne ve çocuk arasındaki ilişkinin güçlü ve sağlıklı olması için sadece bağ kurulmuş olması yeterli değildir. Anne ve çocuk arasında sağlıklı ve sevgiye dayalı ilişki olabilmesi için annelere büyük iş düşmektedir.

Doğum öncesinde anne karnında başlayan anne ve çocuk ilişkisi doğumdan sonra daha güçlenebileceği gibi sonraki zamanlarda kopuk bir ilişki haline de gelebilir. Bu ilişkinin kopuk ve sağlıksız olması ya da tam tersine sağlıklı ve güçlü bir bağ olması tamamen annenin tutum ve davranışlarına bağlı olmaktadır. Hem fiziki hem de psikolojik olarak sağlıklı bir çocuk yetiştirmenin temelinde çocuğun annesiyle kurduğu ilişki yatmaktadır. Bu noktada annenin çocukla kurduğu ilişkinin önemi yadsınamaz derecede büyük olmaktadır.

Çocuğun Bir Birey Olduğu Kabul Edilmeli

Çocuklar, annelerinin gözünde her yaşta çocukturlar. Ancak bu durum çocuklar için farklıdır. Özellikle 3 yaş sendromuyla birlikte çocuklar birey olduklarının farkına vararak çevrelerine de bunu ispat etme çabalarına girerler. Dolayısıyla da anneler çocuğun birey olduğunu ispatladığı zamanlarda onları susturmak ve baskı altına almak yerine bir birey gibi davranarak zaman zaman yaşlarının elverdiğince söz hakkı vermelidir. Böylece çocuk, annesinin onu önemsediğini ve benliğini kabul ettiğini anlayarak annesine karşı yapıcı bir tutum içerisine girecektir.

Anne Çocuğu Dinlemeli ve Cevabını Aradığı Soruları Yanıtlamalı

Genel olarak çocuklar özellikle konuşmaya ve her şeyi anlamaya başladıklarında her gördüklerini anlatmaya ve merak ettikleri her şeyi sormaya meyilli olurlar. Bu dönemde onları sabırla dinlemek son derece önemlidir.Çocuk, daha doğduğu anda annesine güvenerek dünyaya gelir ve bu dönemlerde annenin çocuğunu dinlememesi ya da sorduğu sorulara cevap vermemesi çocukta ciddi boyutta güvensizliğe ve iletişim kopukluğuna zemin hazırlayacaktır.

Çocukların Özel Hayatının Sınırını Anneler Bilmeli

Çocuklar her yaşta bir bireydir. Onların bazı davranışları kavraması ve bu davranışları alışkanlık haline getirmesi gördüğü örneklerle mümkündür. Bunun en doğru yolu da öncelikle çocuğa ve çocuğun özel hayatına saygı göstermektir. Anne-çocuk ilişkini güçlendirmek ve sağlıklı boyuta taşımak da bu yoldan geçer. Anne öncelikle çocuk kaç yaşında olursa olsun özel hayatına mesela odasına kapısını çalarak girerek saygılı olduğunu göstermektedir. Bu davranış çocuğun annesiyle ilişkisini güçlendirirken aynı zamanda çocuğa özel hayata saygılı olma alışkanlığı da kazandıracaktır.

Anne Çelişkili Tutumlar Sergilememeli

Çocuk eğitiminde olduğu gibi anne-çocuk ilişkisinde de çelişkili davranmamak önemlidir. Anne çocuğa karşı çok sert davranmamakla birlikte verdiği cevabın arkasında durmalı ve kararını değiştirmemelidir. Annenin bir şeye önceden “hayır” demesi sonradan bu cevabını değiştirmesi çocuktan bir ikilem oluşturacaktır. Çocuk istediği bir şeyi yaptırmak için agresif ve sinirli davranıyorsa anne buna rağmen kararını değiştirmemeli ancak yapıcı ve sakin tutum sergilemelidir.

Anne-Çocuk İlişkisinde Babaya Yer Verilmeli

Anne ve çocuk arasındaki ilişkiyi güçlendirmenin önemli yollarından birisi de baba kavramıdır. Her ne kadar anne çocuğu 9 ay karnında taşıyıp sonra dünyaya getirse de çocuk için baba da önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle de sağlıklı bir anne-çocuk ilişkisi için anne, çocuğa baba kavramını da vererek baba ve çocuk ilişkisi için ortam hazırlamalıdır.

anne çocuk ilişkisi çocuk çocuk eğitimi davanış bilimi Ucuzauc.com Uçak Bileti