Radyoaktif Atıkların Olumsuz Etkileri Nelerdir?

Radyoaktif atıklar ile oluşan kirlilik, çok fazla tehlikeli olmakla beraber günümüzde nükleer senaryolar sayesinde oldukça büyük bir endişe yaratmaktadır. İnsan eliyle veya doğal olarak, nükleer reaksiyonlar neticesinde oluşan radyoaktif atıkların çevreye ve yerleşim alanlarına yakın yerlere atılması neticesinde radyoaktif kirlilik oluşmaktadır.

Ucuzauc.com Uçak Bileti

Radyoaktif Atıklar Nasıl Oluşur?

İnsan ürünü olan radyoaktif atıkların büyük bir kısmını nükleer güç ve araştırma istasyonları oluşturmaktadır. Bu istasyon ve tesisler, araştırma veya enerji üretmek amacı ile nükleer reaksiyonlar oluştururlar. Ağır bir nükleer olan yakıt atomunun, nükleer füzyona sokulması ile radyoaktif taşıyan iki adet yavru, bir atık çekirdek meydana getirir. Bu ürünler tekrar kullanılamaz ve bu yüzden atılmaları gerekir. 

Bu atıklar radyoaktif kirliliğe neden olmaktadır. Radyoaktif kirlilik, günümüzde artan nükleer yakıt kullanımı nedeni ile son zamanlarda büyük bir endişe yaratmaktadır. Nükleer reaksiyonlar neticesinde oluşan radyoaktif atıkların zararlı olan bileşenleri gerekli titizlikte izole edilmediği zaman hava, su ve de toprak kirlenmesine neden olmaktadır. Radyoaktif atıkların büyük bir kısmını nükleer enerji santrallerinde, türlü amaçlar için kullanılmakta olan nükleer reaktörler meydana getirir.

Radyoaktif Atıkların Çevreye Verdiği Zararlar Nelerdir?

Radyoaktif atık maddeler toprağa karıştığı zaman, toprakta yetişen tüm bitkilere geçer. Genetik mutasyona neden olur ve bitkilerin normal gelişimine olumsuz etkiler eder. Bunun neticesinde kimi bitkiler ölür kimileri de zayıf ve kötü tohum üretir. Kirlenmiş olan bir bitkinin parçasını, özellikle de meyvesini yemek oldukça ciddi sağlık problemleri yaratır. Bitkiler besin zinciri sırasında en alt tabakada olduğu için bitkilerin kirlenmesi bütün besin ağında haliyle radyoaktif kirlenmeye neden olur. Aynı şekilde radyoaktif atıklar, bir su kaynakları ile temas ettiği takdirde, tüm su ürünlerini zehirler. 

Karada ve sularda oluşan radyoaktif kirlenme insan soyunun hızla tükenmesine sebep olabilir. İnsan soyu besin zincirinin en üstünde yer alır. Son basamakta bitkilerde biriken radyoaktif atıklar çok fazla olacak olduğundan dolayı en büyük zararı insan soyunun görmesi kaçınılmaz bir durumdur. Olumsuz etkilerin büyüklüğü radyoaktif atıklara maruz kalma süresi ve düzeyine göre değişmektedir.

atıklar çevre çevre kirliliği Ucuzauc.com Uçak Bileti